Er zijn goede medicijnen om lepra tot staan te brengen en er wordt hard gewerkt aan preventie en opsporing. Maar de gevolgen van de ziekte gaan een leven lang mee. Als je been eraf is groeit het niet weer aan. Er blijft dus grote behoefte aan protheses want wie niet kan lopen komt geen stap vooruit. Een nieuwe prothese kost 75 euro en onderhoud of reparaties worden voor 5 euro uitgevoerd door het mobiele protheseteam.

Lepra heeft alles te maken met armoede en met gebrek aan onderwijs. Daarom willen we kinderen uit arme gezinnen de kans geven om naar school te gaan, zodat zij later niet in dezelfde situatie komen als hun ouders. Met 4000 euro kunnen we 200 kinderen helpen!

Een kleine greep uit onze projecten

  • Protheses en orthopedisch schoeisel
  • Oogoperaties
  • Opleidingen (van basisschool tot vakopleidingen en universiteit)
  • Kleine veefok- en winkelbedrijfjes
  • Aanschaf van klein materiaal zoals gereedschap, zaai- en pootgoed
  • Watervoorzieningen
  • Huisjes en sanitair
  • Voorlichtingsmateriaal


Uw gift: 

Vind ons op