De Peerke Dondersstichting werkt in Zuid-Oost Azië. Ooit is het werk begonnen in Thailand maar daar is de leprabestrijding inmiddels volledig overgedragen aan de reguliere gezondheidszorg. In andere landen in is dat echter nog niet mogelijk, Met name in Cambodja, Vietnam en Laos is hulp hierbij nog hard nodig. We onderzoeken nu ook of we onze activiteiten kunnen uitbreiden naar Myanmar (Birma) waar lepra nog endemisch is.

Cambodja varkens fokken

In Cambodja ondersteunt PDS een uitgebreid programma voor de sociaal economische re-integratie van (voormalig) lepra patiënten in de samenleving. Dit houdt in dat mensen begeleid worden om zichzelf staande te houden door middel van opleidingen, beurzen, micro kredieten etc. Ook worden support workers gefinancierd die deze begeleiding vormgeven. Vaak zijn dit zelf voormalig patienten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de stichting Ciomal die daar een uitgebreid netwerk heeft van lokale mensen die precies weten hoe de vork in de steel steekt in dit chaotische en getraumatiseerde land.

Lees meer: Cambodja

In Laos heeft de PDS met succes voor voormalig patienten in een tweetal afgelegen lepra dorpen een normaler bestaan weten te ontwikkelen.

Lees meer: Laos

Hoewel Vietnam het op de armoede-index steeds beter doet, er leeft nu nog minder dan 10% van de bevolking onder de armoedegrens, zijn de bergvolkeren met 50% oververtegenwoordigd in die groep. Gaandeweg kan de Vietnamese staat de zorg voor die allerarmsten overnemen, dit zal echter niet binnen 5 jaar gebeurd zijn.

Lees meer: Vietnam

Vind ons op