In Cambodja ondersteunt PDS een uitgebreid programma voor de sociaal economische re-integratie van (voormalig) lepra patiënten in de samenleving. Dit houdt in dat mensen begeleid worden om zichzelf staande te houden door middel van opleidingen, beurzen, micro kredieten etc. Ook worden support workers gefinancierd die deze begeleiding vormgeven. Vaak zijn dit zelf voormalig patienten. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de stichting Ciomal die daar een uitgebreid netwerk heeft van lokale mensen die precies weten hoe de vork in de steel steekt in dit chaotische en getraumatiseerde land.

Cambodja is chaotisch, bruisend maar arm land; het ‘wilde westen’ van Zuid-Oost Azië. De staat is de grote afwezige, op een onvoorstelbaar aantal nieuwbouw ministeries in Phnom Penh na. Infrastructuur, medische voorzieningen, het stelsel van sociale voorzieningen, kortom alle overheidstaken worden slecht uitgevoerd. Er is weinig of geen regulering van overheidswege waardoor er uitbuiting plaatsvindt in bedrijven en sexindustrie. Corruptie tiert welig. Aan de andere kant betekent het ook weer dat de toeristenindustrie bloeit en er zoveel telecom bedrijfjes zijn dat er aan Wifi in de steden geen gebrek is. Ook zijn er veel positieve lokale maatschappelijke initiatieven als opvang voor zwerfkinderen, armoedebestrijding en dergelijke.

Cambodja blijft echter nog steeds zeer arm, meer dan 30% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Uiteindelijk ben je als Cambodjaan aan jezelf overgeleverd, als je je eigen boontjes niet kan doppen ben je de pisang.

Korte termijn beleid

  1. Een aantal leerlingen in het secundaire onderwijs wordt gesponsord.
  2. Een aantal lepra gerelateerde jongeren worden in staat gesteld een universitaire studie te volgen.
  3. Een aantal support workers, ex-leprapatiënten die hulp verlenen bij het rehabilitatie proces van ex-patiënten, zijn opgeleid  en worden ondersteund.
  4. SER projects (social economic rehabilitation) voortzetten
  5. Deze projecten worden voorgezet. De studenten wordt gegarandeerd dat zij hun gehele studie gesponsord worden.

Lange termijn beleid

  1. Op wat langere termijn worden de volgende projecten onderzocht
  2. Opzetten van een LAP (leprosy affected persons) netwerk onder Alumni studenten.
  3. Sponsoring studenten in vocational training scholarships.
  4. Nieuwe SER projecten (social economic rehabilitation) starten.

Vind ons op