Hoewel Vietnam het op de armoede-index steeds beter doet, er leeft nu nog minder dan 10% van de bevolking onder de armoedegrens, zijn de bergvolkeren met 50% oververtegenwoordigd in die groep. Gaandeweg kan de Vietnamese staat de zorg voor die allerarmsten overnemen, dit zal echter niet binnen 5 jaar gebeurd zijn.

In Vietnam werkt de PDS nauw samen met het regionale team van onze partner de Nederlandse Leprastichting. Met name projecten die buiten de doelstellingen van de Leprastichting vallen worden hier door ons opgepakt. Het fantastische Vietnamese team onder leiding van Jan Robijn bepaalt welke projecten hiervoor in aanmerking komen.

Korte termijn beleid:

Hulpverlening bij zeer oude leprapatiënten. Voedselprogramma

Waar andere organisaties niet in staat zijn om hulp te verlenen probeert PDS aanvullende hulp te bieden.

Voedselprogramma: Voor een paar honderd zwaar gehandicapte bejaarde patiënten, die in de meest afgelegen en geïsoleerde leprosaria wonen, is aanvullend voedsel nodig. Zij zijn zelf niet in staat om in hun onderhoud te voorzien. De ondersteuning vanuit de regering is niet voldoende. De PDS verzorgt aanvullende financiering. 

In de loop van de jaren wordt de hulp afgebouwd omdat de leeftijd van de patiënten zeer hoog is en hun aantal snel afneemt

Oogoperaties: Uitvoeren van oogoperaties voor de leprapatiënten.

Een aantal jaren voeren we oogoperaties uit bij leprapatiënten. Waar oogoperaties bij leprapatiënten overgenomen worden in de normale zorg trekken wij ons terug, maar niet-operatieve behandeling van oogziektes en behandeling van ooginfecties blijven noodzakelijk. 

Huizenproject: Het realiseren van bescheiden woningen voor leprapatiënten

In Vietnam konden al voor meer dan 100 gezinnen, die in de meest schrijnende omstandigheden verkeerden, eenvoudige huisjes worden gebouwd. In de komende jaren zullen nog een aantal huisjes gebouwd worden. Het aantal neemt duidelijk af.

Protheses. Het vervaardigen van diverse protheses voor leprapatiënten.

De prothesezorg zal nog vele jaren voortgezet zal moeten worden. Een aantal jaren geleden is een protheseproject gestart met een mobiel team. Dit team voorziet in stompzorg (de beenstompen zijn zeer kwetsbaar), prothesevoorziening en protheseonderhoud. Een prothese gaat gemiddeld drie tot vier jaar mee. Jaarlijks moeten er zo’n 250 tot 300 nieuwe protheses worden aangemeten ter vervanging van oude, versleten exemplaren. Tijdens elk bezoek van het mobiele team, 2 tot 3 keer per jaar, worden alle protheses nagekeken en zo nodig gerepareerd.

Lange termijn beleid

Op lange termijn zullen de volgende  projecten afgesloten worden: 

  1. De aanvullende zorg voor de oudere patiënten. Het voedselprogramma
  2. De oog operaties. Staaroperaties en nazorg.
  3. Het huizenproject. Realiseren van woningen voor leprapatiënten

Als de zorg overgenomen kan worden door de regering trekken wij ons terug. Het protheseproject zal een zeer belangrijk project blijven. Het PDS blijft dit project volledig financieren.

 

Vind ons op