Waar gaat uw donatie naar toe?

Doneer nu

Dankzij uw donatie financieren we zo’n 250 protheses per jaar

  • een nieuwe prothese kost 70 euro
  • reparatie kost ongeveer 5 euro

Dankzij uw donatie helpen we maar liefst 250 kinderen in het primair en voortgezet onderwijs.

  • voor zo’n 120 euro kan een kind een jaar naar de basisschool
  • voor zo’n 360 euro kan een jongere een jaar naar de middelbare school
  • voor zo’n 300 euro kan een jongere een half jaar studeren.

Urgente projecten die we financier(d)en:

  • covid noodhulp (2020)
  • renoveren van huisjes (2019)
  • fietsproject (2018)
  • het bootjes project (2014-2017)

Doneren via iDeal

Bedrag

Omdat ons bestuur volledig vrijwillig werkt gaat elke euro die u doneert naar de mensen die het nodig hebben. Hoewel de ziekte lepra op zijn retour is, blijven de gevolgen van bijvoorbeeld een beenamputatie voor altijd aanwezig. Ook blijven kinderen uit lepra gezinnen zonder uw hulp om naar school te kunnen in de negatieve spiraal van armoede.

Overmaken

Giften kunt u storten op rekening
NL96 INGB 000340 9200
t.n.v. Peerke Donders Stichting

Natuurlijk kunt u ook overmaken met iDeal hiernaast

Schenken met belastingvoordeel

Wist u dat u belastingvoordeel krijgt als u een donatie vastlegt in een schenkingsovereenkomst? U schenkt dan jaarlijks een vast bedrag over een periode van 5 jaar of langer. De gift kunt u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte.

Nalaten

Veel mensen vinden het belangrijk om niet alleen tijdens hun leven, maar ook daarna andere mensen te helpen met een bedrag dat ze gespaard hebben.

De peerke donders stichting is er heel dankbaar voor dat mensen die de stichting een warm hart toedragen, ons in hun testament laten opnemen.

Wilt u meer informatie over nalaten aan de Peerke Donders Stichting leest u hier of neem contact op met onze secretaris Vincent Kuit

Deel onze missie!