Nalaten

Wilt u dat uw geld ook na uw dood bijdraagt aan de kwaliteit van leven van lepra patiënten en u wilt er zeker van zijn dat elke euro op de juiste plek komt, dan kunt u overwegen of u een bedrag aan ons wilt nalaten.

Als u iets wilt nalaten aan een goed doel dan moet u dit altijd op laten nemen in uw testament. Over het bedrag dat wordt nagelaten hoeft in het geval van de Peerke Donders (als gecertificeerd goed doel) geen erfbelasting te worden betaald.

U kunt een deel van uw vermogen of een vast bedrag nalaten. In het eerste geval wordt de stichting een erfgenaam en in het tweede ontvangen we een zogenaamd legaat.

Belangrijk is dat u door een notaris vast laat leggen wat er met uw geld moet gebeuren.

Wilt u graag een persoonlijk gesprek over nalaten of heeft u specifieke wensen neem dan contact op met info@peerkedondersstichting.nl of via ons contact formulier.

Deel onze missie!