De eerste jaren in het bestaan van de PDS werd financiële ondersteuning verleend aan projecten in Thailand.  Inmiddels heeft de reguliere zorg daar de behandeling en begeleiding van lepra patiënten over kunnen nemen. Onze steun vindt nu plaats in Cambodja en Vietnam.

Protheses

De PDS financiert met uw hulp bijna 300 protheses per jaar! Door de prothese kunnen mensen weer sociaal actief zijn en kunnen ze beter in hun eigen levensonderhoud voorzien.

lees meer

Onderwijs

Urgente projecten

Buiten onze langdurige ondersteuning van onderwijs en het prothese team zijn er ieder jaar urgente projecten. Denk hierbij aan het opknappen van huizen, aanschaf van bootjes of zoals in 2018 het aanschaffen van 40 fietsen zodat kinderen makkelijker naar school kunnen.  

lees meer

Deel onze missie!