Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie. De bacterie wordt door hoesten en niezen op andere mensen overgebracht en tast de zenuwen aan. Hierdoor ontstaan verlammingen aan handen en voeten en kunnen lichaamsdelen gevoelloos worden. Door de gevoelloosheid kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrandt of wondjes heeft. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg.

Wanneer de ziekte vroeg wordt herkend en behandeld, is de kans groot dat de patiënt volledig geneest. De ziekte komt vooral voor in armere landen waar de hygiëne slechter is en het afweersysteem van mensen te wensen over laat. Gezonde mensen met een goede afweer krijgen zelden lepra.

Het aantal besmettingen in de Mekongdelta (Laos, Cambodja en Vietnam en Thailand) neemt al jaren af. Volgens de WHO werden er in Cambodja in 2016 154 nieuwe lepra gevallen geconstateerd en in Vietnam 138. Deze cijfers zijn echter niet volledig omdat veel gevallen van lepra niet worden herkend of niet worden geregistreerd.

Als de ziekte niet op tijd wordt herkend zijn de gevolgen van lepra groot. Door de opgelopen handicaps kunnen mensen niet meer in een onderhoud voorzien, worden arm en kunnen hun kinderen niet meer naar school sturen. Daarnaast worden mensen met lepra vaak sociaal buitengesloten. Dus niet alleen de besmette persoon ervaart problemen maar het hele gezin glijdt af in armoede. Onthoud daarbij dat vaak alleen de allerarmsten überhaupt lepra krijgen.

In Myanmar ligt het aantal besmettingen nog boven de 2500 per jaar. De Peerke Donders Stichting is aan het onderzoeken of we daar de komende jaren ook kunnen helpen.