Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacterie. De bacterie wordt door hoesten en niezen op andere mensen overgebracht en tast de zenuwen aan. Hierdoor ontstaan verlammingen aan handen en voeten en kunnen lichaamsdelen gevoelloos worden. Door de gevoelloosheid kan iemand niet meer voelen of hij of zij zich verbrandt of wondjes heeft. Grote wonden, infecties, blindheid en ernstige verminkingen zoals klauwhanden of stompvoeten zijn het gevolg.

Wanneer de ziekte vroeg wordt herkend en behandeld, is de kans groot dat de patiënt volledig geneest. De ziekte komt vooral voor in armere landen waar de hygiëne slechter is en het afweersysteem van mensen te wensen over laat. Bovendien hebben deze mensen veelal geen toegang tot gezondheidszorg. Gezonde mensen met een goede afweer krijgen zelden lepra.

Het aantal besmettingen in de Mekongdelta (Cambodja, Vietnam en Myanmar, de landen waar we actief zijn) neemt al jaren af. Maar de gevolgen van niet tijdig gediagnosticeerde lepra zijn dusdanig groot dat hulp hard nodig blijft. Door de opgelopen handicaps kunnen mensen niet meer in een onderhoud voorzien, worden arm en kunnen hun kinderen niet meer naar school sturen. Daarnaast worden mensen met lepra vaak sociaal buitengesloten. Dus niet alleen de besmette persoon ervaart problemen maar het hele gezin glijdt af in armoede. De gevolgen van lepra blijven generaties lang voelbaar.

In Myanmar ligt het aantal geregistreerde besmettingen rond de 600 per jaar. Het werkelijke aantal besmettingen is vele malen hoger. De Peerke Donders Stichting is aan het onderzoeken of we daar de komende jaren ook kunnen helpen.

Deel onze missie!