In het zeer arme Cambodja ondersteunt de PDS een uitgebreid programma voor de sociaal economische re-integratie van (voormalig) lepra patiënten in de samenleving. Dit houdt in dat we scholing betalen voor basisschool kinderen en studenten en dat we o.a. microkredieten verlenen. Ook worden mensen gefinancierd die voor onze Partner CIOMAL de mensen begeleiden. Vaak zijn dit zelf voormalig patiënten.

Als wij scholing financieren dan garanderen we dat de gehele studie gesponsord worden.

Deel onze missie!