Bestuur

Voorzitter: Muriël van Elburg

Secretaris: Vincent Kuit, Amsterdam

Penningmeester: Flip van Sloten, Den Haag

Liaison Officer: Jan Robijn (Expat in Hanoi)

Medewerkers

Angelique Hop, Enrico Broersen, Ineke Petter, Katja Prins.

Nevenactiviteiten van de bestuursleden:

  • Müriel van Elburg, geen binnen de stichting betaalde nevenfuncties
  • Flip van Sloten, geen binnen de stichting betaalde nevenfuncties.
  • Vincent Kuit, geen binnen de stichting betaalde nevenfuncties

Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door het bestuur. Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Eventueel kunnen reiskosten naar en in het buitenland worden gedeclareerd.
Bovenstaande geldt ook voor overige medewerkers.
Gemiddeld wordt eens in de 2 a 3 jaar een werkbezoek afgelegd. De laatste waren in 2014, 2017 en 2020.
Vergaderkosten worden niet vergoed.

Deel onze missie!