Voorzitter: Piet Molenaar, Amsterdam

Secretaris: Jos Heijnen

Penningmeester: Enrico Broersen, Haarlem

Als u contact wil opnemen kan dat via de contact pagina

Nevenactiviteiten van de bestuursleden:

  • Piet Molenaar, bioinformaticus, geen betaalde nevenfuncties
  • Enrico Broersen, geen betaalde nevenfuncties.
  • Jos Heijnen, verpleegkundige/fotograaf, geen betaalde nevenfuncties

Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door het bestuur. Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Eventueel kunnen reiskosten naar en in het buitenland worden gedeclareerd.
Bovenstaande geldt ook voor overige medewerkers.
Gemiddeld wordt eens in de 2 a 3 jaar door 2 leden een werkbezoek in de regio afgelegd van 2 weken. De laatste werkbezoeken waren in 2014 en 2017.
Vergaderkosten worden niet vergoed.