Voorzitter: Müriel van Elburg, Amsterdam

Secretaris: Vincent Kuit, Amsterdam

Penningmeester: Enrico Broersen, Haarlem

Als u contact wil opnemen kan dat via de contact pagina

Nevenactiviteiten van de bestuursleden:

  • Müriel van Elburg, geen betaalde nevenfuncties
  • Enrico Broersen, geen betaalde nevenfuncties.
  • Vincent Kuit, geen betaalde nevenfuncties

Ook hebben de bestuursleden geen relevante onbezoldigde nevenfuncties.
Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 5 jaar. Zij zijn steeds herbenoembaar door het bestuur. Het bestuur kiest bij een vacature een nieuw bestuurslid. De leden van het bestuur ontvangen in die hoedanigheid geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Eventueel kunnen reiskosten naar en in het buitenland worden gedeclareerd.
Bovenstaande geldt ook voor overige medewerkers.
Gemiddeld wordt eens in de 2 a 3 jaar een werkbezoek afgelegd. De laatste waren in 2014, 2017 en 2020.
Vergaderkosten worden niet vergoed.