Hoe ontstond de Peerke Donders Stichting?

In Thailand was lepra sinds mensenheugenis een ziekte die vooral in de armste gebieden voorkwam. Van overheidswege had men besloten om mensen met lepra onder te brengen in een kamp, of lepradorp in het verre noordoosten. Het had zelfs een naam; Non Sombun.

Er stond een hek van gaas en prikkeldraad omheen  met een toegangspoortje en een bewaker. Er stonden her en der kleine huisjes en zelfs iets wat door moest gaan voor een ziekenhuis, waar op de enige ziekenzaal lepralijders lagen die zo door de ziekte waren aangetast, dat ze verpleging behoefden en die verzorgd werden  door een aantal toegewijde nonnen van een Filippijnse orde
En er was een gevangenis,een kamp in een kamp dus,met een hek van twee meter hoog erom en door de patiënten gebouwde piepkleine onderkomens van sloophout en golfplaat.

De bewoners mochten dit oord niet verlaten om bijvoorbeeld te gaan bedelen in de omliggende steden of misschien zelfs een poging te wagen naar Bangkok te gaan.

Bedelen was verboden en wie betrapt werd kwam in de gevangenis  van Non Sombun terecht.

Om een of andere reden liep hier rond 1970 bij toeval  een Nederlandse tv-ploeg rond, die een documentaire maakte, die enige tijd later in Nederland werd uitgezonden. Hierop volgde een spontane reactie van de kijkers, met als gevolg dat er veel geld binnen kwam bij de omroep.

Omdat er geen officiële actie was, noch een organisatie die dit verder afhandelde, werd deze door een aantal  gemotiveerde expats  in Bangkok in het leven geroepen. Zo ontstond de Peter Donders Foundation en samen met de Filippijnse nonnen brachten zij grote verbeteringen aan. Maar ze zagen dat er veel meer kon worden gedaan in en ook rond Non Sombung. Zo zouden de nonnen graag een mobiele kliniek hebben om de dorpen af te gaan om zieken vroegtijdig op te sporen en ook daar leprozen te helpen. Daarvoor was natuurlijk weer geld nodig. Daarom werd in Nederland een zusterstichting opgericht om fondsen te werven. Dit werd de Peerke Donders Stichting.

De mobiele kliniek was binnen een jaar in samenwerking met de Nederlandse Leprastichting (LNS) gerealiseerd. Ook veel kinderen werden door de mobiele kliniek bereikt (foto), al was het maar om het lekkers dat de zusters vaak bij zich hadden. Zij konden dan meteen gescreend worden op lichtgekleurde ongevoelige plekjes op de huid, die wezen op besmetting met lepra. Met een goede medicijnencombinatie konden ze dan binnen een paarmaanden helemaal genezen.

Tevens werd een huidziektenkliniek gebouwd(foto). Inmiddels bleek lepra goed te genezen met een combinatie van medicijnen, die resistentie voorkwam. Omdat lepra vaak verminkingen veroorzaakt aan handen en voeten, alsmede blindheid, bleef hulp op allerlei gebied, van oogoperaties tot het aanleggen van begaanbare weggetjes hard nodig.

De Nederlandse Leprastichting bekostigde veel medicijnen en de Peerke Donders Stichting nam de nazorg voor haar rekening.

Langzaam maar zeker verbeterden de toestanden in Thailand. Er bleken door de jaren heen steeds minder leprabesmettingen te worden geconstateerd. Er kwam voor velen licht aan het eind van de tunnel.

Uit de buurlanden Laos en Cambodja echter kwamen steeds meer verzoeken om steun. Voor de kleine Peter Donders Foundation werd dit een te zware belasting. Daarom werd er steun gezocht bij regionale hulpverleningsinstanties en het bestuur werd uitgebreid met nieuwe mensen. De samenwerking met de Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding (NSL) die wereldwijd actief is, bracht ons nu ook naar Vietnam.

In Vietnam konden we tientallen eenvoudige huisjes laten bouwen voor arme gezinnen en bijdragen in de schoolkosten van kinderen. En tot op heden financieren we daar het mobiel prothese team. In Cambodja financieren we studies van kinderen en studenten.

De afgelopen 40 jaar verstrekte de Peerke Donders Stichting in Thailand, Laos, Cambodja en Vietnam enkele honderdduizenden euro’s aan hygiene, water- en stroomvoorziening, huisjes, boten, orthopedisch schoeisel, protheses en studiebeurzen. En de Peerke Donders Stichting hoopt dit nog vele jaren vol te houden om mensen met lepra, of mensen die lepra hebben gehad of kinderen uit lepra gezinnen een waardige toekomst te bieden.

Erik van Hofwegen
(oud secretaris van de PDS)