In Vietnam financiert de PDS protheses van (ex)leprapatiënten die door een mobiel prothese team gemaakt worden. Dit team voorziet in stompzorg en maakt en onderhoudt de protheses. Twee a drie keer per jaar worden de leprosaria bezocht. Gemiddeld worden er jaarlijks 250 tot 300 nieuwe protheses aangemeten en deze gaan 3 tot 4 jaar mee. Een nieuwe prothese kost slechts 70 euro en een prothese reparatie zo’n 5 euro. Maar wát een wereld van verschil voor het leven van deze mensen!

Deel onze missie!