Onze organisatie is klein en bestaat uit louter vrijwilligers. Eens in de paar maanden komt het bestuur (zie hier voor de huidige samenstelling) in vergadering bijeen. Deze vergadering wordt ook bijgewoond door de overige actief deelnemende vrijwilligers. Op basis van de vastgelegde notulen worden de werkzaamheden verdeeld.

Voornaamste taken zijn:

  • het onderhouden van contacten met de partners in Zuid-Oost Azië
  • het beoordelen van aanvragen van de partners
  • het opzetten van fondsenwervingen
  • het opstellen van jaarverslagen die aan de CBF en ANBI eisen voldoen
  • het bijhouden van een fondsenadministratie

 

Doelstellingen

De Peerke Donders Stichting ondersteunt initiatieven van plaatselijke hulpverleners op het gebied van leprabestrijding en sociaal economische re-integratie van van (voormalig) leprapatiënten in Zuid Oost Azië.

In 2018 zijn er activiteiten in Vietnam en Cambodja. Projecten in Laos zijn in 2014 afgerond. Onderzocht wordt of de werkzaamheden uitgebreid kunnen worden naar andere landen zoals Myanmar.

De organisatie is in 1977 opgericht om financiële ondersteuning te verlenen aan projecten op het gebied van leprabestrijding in Zuid Oost Azië. Destijds was dat alleen in Thailand. Deze steun is nodig zolang de gezondheidszorg in landen in deze regio onvoldoende ontwikkeld is om deze kwetsbare groep mensen te ondersteunen. In Thailand heeft de reguliere zorg de behandeling en begeleiding kunnen overnemen. De projecten zijn resultaatgericht en hebben een korte looptijd.

Onze visie/missie

Onze visie sluit geheel aan bij de uitspraak van Harald Schmid de Gruneck “Curing leprosy without a social economic rehabilitation program is nothing, nothing!”.

“ het genezen van lepra zonder dat je zorgt voor sociaal economische rehabilitatie is zinloos, zinloos” Mensen die lepra hebben (of hebben gehad), buiten de gemeenschap worden geplaatst en in armoede leven, zijn niet in staat zichzelf maatschappelijk te redden. Er is vaak sprake van een vicieuze cirkel. PDS wil herintegratie voor deze groep mensen mogelijk maken zodat ook zij na genezing van de lepra een betekenisvol leven kunnen leiden ondanks de beperkingen die de ziekte heeft veroorzaakt. Hiermee verleggen we de focus van het doen aan liefdadigheid naar het bijdragen aan de algehele ontwikkeling van een leprapatiënt en zijn/ haar omgeving.

Onze projecten leiden tot een acceptabeler leefklimaat en geven de (ex) patiënten en hun familieleden weer gevoel van eigenwaarde.

 

Deel onze missie!